Pianista Kurs w Bałoszycach

Pianista kameralista na Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Bałoszycach, luty 2012