Oficjalny pianista na Międzynarodowej Letniej Akademii Muzycznej w Bałoszycach 2010

Oficjalny pianista na Międzynarodowej Letniej Akademii Muzycznej w Bałoszycach

01.07.2010 - 15.07.2010

www.akademiamuzyczna.info